Активни събития

Theatre of Wonder - 2022

THEATRE OF WONDER (Театър на чудесата) е европейска мрежа от фестивали посветени на сътрудничеството между хора на изкуството и науката. Второто издание на фестивала ви очаква от 27 до 30 октомври 2022 г. в София.

 

Дългият път към звездите

“Дългият път към звездите” ни въвежда в последните научни теории за произхода на Слънчевата система и живота във Вселената. По един забавен, находчив и достъпен начин тази комедия ни потапя в научните идеи, като ни кара да се замислим накъде вървим и какво трябва да направим, ако искаме да оцелеем като вид.

Минали събития

Theatre of Wonder - 2021

THEATRE OF WONDER (Театър на чудесата) е европейска мрежа от фестивали посветени на сътрудничеството между хора на изкуството и науката. Първото българско издание ви очаква от 10 до 12 септември 2021 г. в София.

CURIOUS

CURIOUS (Culture as a Unique Resource to Inspire, Outreach & Understand Science / Културата като уникален източник за вдъхновение, приобщаване и разбиране на науката) е транс-европейски проект, който съчетава наука и изкуство.

Andrea Brunello & Jet Propulsion Theatre

Толкова много красота… в науката

Живеем в свят, който е доминиран и оформен от науката. Благодарение на нея нашите общества процъфтяват. И все пак често мнозина са овладени от чувство на страх, погрешно разбиране, тревожност, а понякога дори и отрицание спрямо научните успехи. Имаме нужда да преодолеем този рефлекс на избягване и да приемем науката със страст и увереност.