Декларация за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АРТЕ УРБАНА КОЛКЕТИВ

 

Какво съдържа тази Декларация за поверителност?

Тази Декларация за поверителност предоставя информация относно това, как се обработват личните Ви данни, когато използвате услуги на Арте Урбана Колектив.

Тази Декларация за поверителност обяснява какви лични данни се обработват, с каква цел, за какъв период от време съхраняваме личните данни, как да осъществявате достъп и да актуализирате личните си данни, опциите, които имате по отношение на личните си данни, и къде можете да намерите допълнителна информация.

 

Какви лични данни обработваме? Събиране на информация.

При записване за нашия нюзлетър или за участие в събития, които организираме ние записваме лични данни за Вас. Тази информация може да бъде: имена, ЕГН, дата и място на раждане, адрес, имейл адреси, телефонни номера, място и адрес на работа, длъжност, образование, снимка, аудио или видео изображение и всяка друга информация, предоставена от вас.

 

С каква цел обработваме личните Ви данни ?

За да може да Ви осигурим качествен достъп до услугите, които предлагаме.

Личните данни, попадащи в обхвата на тази Декларация за поверителност, се обработват само:

  • с изричното Ви съгласие; или,
  • когато е необходимо за извършване на транзакция с Вас (като информация за плащане); или,
  • когато Арте Урбана Колектив трябва да изпълни законовите си задължения.

Когато обработването се извършва въз основа на съгласие, имате право да оттеглите своето по всяко време.  Това действие няма да засегне валидността на обработването преди оттеглянето на съгласието. Ако изберете да не ни предоставяте информацията, посочена по-горе, последицата може да бъде невъзможност от наша страна да ви предоставим изцяло или частично желаната от Вас услуга или съпътващите я дейности.

 

Кой носи отговорност за събраните лични данни ?

Личните данни на ползвателите на този сайт се администрират от Сдружение „Арте Урбана Колектив”. То е регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 176 991 622, имейл: contact@arteurbanacollectif.com,  телефон: 0877 316121.

 

Предоставяне на данни на трети лица

Личните Ви данни се обработват изключително за целите, посочени по-горе, и ще бъдат споделяни стриктно само въз основа на принципа „необходимост да се знае“.

Във връзка с изпълнението на предоставяните от нас услуги може да споделяме информация с доставчиците на правни, данъчни, транспортни, кетъринг и други свързани с дейността услуги, всяко лице, на което Сдружение „Арте Урбана Колектив”  предложи да прехвърли свои права и/или задължения, без изброяването да е изчерпателно за целите, посочени по-горе.

 

Моите данни

Стремим се да поддържаме информацията си възможно най-точна. Вие имате достъп до личните си данни, можете да заявявате корекция или изтриване на лични данни (но само в случаите, в които те вече не се изискват за целите посочени по-горе) както и ограничаване на обработването им. За да извършите актуализация, моля свържете с нас чрез посочените по-горе контакти за връзка.

 

Право на преносимост на данни

Имате право да получавате лични данни, които се отнасят до Вас и които сте предоставили на Сдружение „Арте Урбана Колектив” , в структуриран, дигитален вид и да изпращате тези данни до други страни, ако това е технически осъществимо. Моля, свържете се с нас чрез посочените по-горе контакти за връзка.

 

Право на подаване на оплакване

Ако имате проблеми, запитвания или оплаквания относно обработването на личните Ви данни, моля, свържете се с нас чрез контактите за връзка, посочени в съобщението за поверителност  за допълнителна информация или за изпращане на такива заявления.

Също така имате право да подадете оплакване към Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. Проф. Цветан Лазаров №2, София имейл kzld@cpdp.bg.

 

„Бисквитки“ и сходни технологии

Сдружение „Арте Урбана Колектив” не използва в момента, но възнамерява да използва в бъдеще „бисквитки“ и сходни технологии, които събират и съхраняват информация, когато посещавате уебсайта на Арте Урбана Колектив. Това ще се прави с цел Арте Урбана Колектив  да може да идентифицира Вашия браузър за интернет и да събира данни за използването на сайта ни от Ваша страна, кои страници посещавате, продължителността на посещенията Ви, както и да разпознава тази информация, когато се връщате на сайта, за да подобряваме практическата Ви работа при посещение на нашия уебсайт. Ще можете да контролирате и да задавате предпочитания за „бисквитките“ от настройките на браузъра си.

 

Ако се свързвате с нас чрез социални мрежи

Ако изберете да взаимодействате с услугите на Сдружение „Арте Урбана Колектив” чрез социални мрежи, като Instagram, Facebook, YouTube и др., личните Ви данни (например името Ви и фактът, че се интересувате от Арте Урбана Колектив ) ще бъдат видими и за всички посетители на личната Ви страница в съответните социални мрежи, съгласно настройките Ви за поверителност в услугите на социалните медии. Сдружение „Арте Урбана Колектив” не носи отговорност за обработването на такива лични данни или за правилата за поверителност на тези социални мрежи.

Когато се свързвате с нас чрез социални мрежи (например, когато публикувате коментар, качвате медиен файл, изпращате съобщение или ни харесате чрез натискане на бутон „Харесване“, може да получим Ваши лични данни (като Вашето (потребителско) име, снимка на профила, роден град, имейл адрес и пол)). Ще използваме данните, получени от социалните мрежи, в съответствие с тази Декларация за поверителност.

 

За какъв срок запазваме данните Ви

Личните данни, обработвани от Сдружение „Арте Урбана Колектив”в съответствие с тази Декларация за поверителност, ще бъдат изтривани или обработвани в анонимен вид (така че да не е възможно да бъдете идентифицирани)  в рамките на 10 години след последното ни взаимодействие с Вас.

Във всички случаи информацията може да бъде запазена за а) по-дълъг период, когато съществува законова или регулаторна причина за това (в този случай тя ще бъде изтрита, след като вече престане да е необходима за законовата или регулаторната причина) или б) по-кратък период, когато лицето възразява срещу обработването на личните му данни и вече не съществува законова причина за запазването им.

 

Промени на тази Декларация за поверителност

Тази Декларация за поверителност може да бъде променяна във времето. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате Декларацията за поверителност за възможни промени. Най-актуалната промяна на тази Деклрация за поверителност бе извършена през месец декември 2022 г.

 

Утвърдена от: Иван Вълев – председател на УС на Сдружение „Арте Урбана Колектив”