МОЕТО МЯСТО В КИНОТО

Кино за развитие на социални и емоционални умения

Ресурс, разработен съвместно с ОбУ “Неофит Рилски” – с. Дерманци.

CinEd - Кинообразование за деца и младежи

Ресурси, разработени в рамките на европейската програма CinEd.
Всички ресурси можете да намерите на официалния уебсайт на програмата: https://www.cined.eu/

Womed - жени в ​медиите

Ресурси, разработени в рамките на европейския проект WOMED.