МОЕТО МЯСТО В КИНОТО

Кино за развитие на социални и емоционални умения

Децата на киното – документален филм за инициативата

CinEd

Педагогически материали към филма “Подслон”

Педагогически материали към програмата “Началото на киното”

Педагогически материали към “Първият учебен ден” и “Малка светлинка”

 

Нашите ресурси от програмата CinEd, можете да намерите на уебсайта на програмата ТУК