Моето място в киното

Педагогически ресурси към филми, които поставят важни социални, обществени или личностни въпроси и разказват вдъхновяващи истории, свързани с ролята на жените в обществото.

Кино за развитие на социални и емоционални умения

Ресурс, разработен съвместно с ОбУ “Неофит Рилски” – с. Дерманци.

CinEd - Кинообразование за деца и младежи

Ресурси, разработени в рамките на европейската програма CinEd.
Всички ресурси можете да намерите на официалния уебсайт на програмата: https://www.cined.eu/

CinEd - Интердисциплинарни ресурси

Ресурси за учители, разработени в рамките на европейската програма CinEd и като част от проекта „Кинодебати с програма CinEd. Дискусии за връзките между киното, архитектурата, историята и колективната памет. Поглед към равенство и дискриминацията“, изпълнен с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2023 от Сдружение „Арте Урбана Колектив“.

https://www.cined.eu/

Програми за кино в училище със CinEd

Конкретни програми за организиране на киноклуб CinEd в училище или занимания с кино под друга форма. Биха могли да се реализират в партньорство между училище и библиотека, читалище, младежка организация и др.

Womed - жени в ​медиите

Ресурси, разработени в рамките на европейския проект WOMED.