CinEd
Европейска програма за сътрудничество, посветена на образованието. Основната цел е да спомогне максимален брой подрастващи…
Моето място в киното
Кинообразователна програма, насочена към момичета на възраст между 12 и 19 години.
Киноателиета за развитие
Проектът включва ученици от първи до четвърти клас от средното училище „Неофит Рилски“ в с.…
Киното, сто години младост
CCAJ функционира от 1995г. позволявайки групи от млади хора на възраст между 6 и 18…
Shortcut - Млади режисьори снимат града си
През учебната 2021/22 ученици от СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ловеч взеха участие в…