CinEd
Европейска програма за сътрудничество, посветена на образованието. Основната цел е да спомогне максимален брой подрастващи…
Моето място в киното
Кинообразователна програма, насочена към момичета на възраст между 12 и 19 години.
Киноателиета за развитие
Проектът ще включва деца от първи до четвърти клас от средното училище „Неофит Рилски“ в…
Киното, сто години младост
CCAJ функционира от 1995г. позволявайки групи от млади хора на възраст между 6 и 18…