Изменението на климата представлява дългосрочно и огромно предизвикателство за съвременното общество. Тъй като нуждата от смекчаване на последиците и адаптиране става все по-належаща, ролята на културата и изкуството в стимулирането на цялостна обществена трансформация не може да бъде отлагана. Проектът RE-IMAGINE има за цел да предефинира социалната роля на организациите за изпълнителски изкуства като двигатели на екологичната промяна. Проектът RE-IMAGINE има за цел да изгради капацитет в организациите и професионалистите в областта на изпълнителските изкуства, за да се постигнат цели като намаляване на емисиите на CO2 и постигане на нулево производство на отпадъци. Чрез насърчаване на вътрешните промени в работните практики, проектът се стреми да доведе и до значителна промяна във външните действия на сектора на изпълнителските изкуства, допринасяйки за глобалните усилия за борба с изменението на климата.

Консорциумът на проекта обединява организации, които са сред пионерите в своите страни по отношение на насърчаването и прилагането на зелени политики в културния и творческия сектор и понастоящем са поели водещата роля на застъпници за екологосъобразни и устойчиви творчески продукции.

RE-IMAGINE се изпълнява от Green Art Incubator (Сърбия), Lokomotiva (Северна Македония), Pro Progressione (Унгария) и Arte Urbana Collectif (България).

 

 

 

НОВИНИ

Първата резиденция от програмата на RE-IMAGINE Green се състоя в през април в София с организатор Арте Урбана Колектив. В рамките на пет дена (8-12.04.2024), в Топлоцентрала, София, заедно с 30 независими артисти, климатични експерти, лектори и културни мениджъри от 8 държави се постарахме да открием работещи зелени решения, които да интегрираме в работата си и обменихме ценен опит.

Вижте най-добрите моменти от творческата резиденция “Климатична грамотност”, през видео обектива на Десислава Тодорова / Кадърѣ Медия!

 

 

 

Партньори