Изменението на климата представлява дългосрочно и огромно предизвикателство за съвременното общество. Тъй като нуждата от смекчаване на последиците и адаптиране става все по-належаща, ролята на културата и изкуството в стимулирането на цялостна обществена трансформация не може да бъде отлагана. Проектът RE-IMAGINE има за цел да предефинира социалната роля на организациите за изпълнителски изкуства като двигатели на екологичната промяна. Проектът RE-IMAGINE има за цел да изгради капацитет в организациите и професионалистите в областта на изпълнителските изкуства, за да се постигнат цели като намаляване на емисиите на CO2 и постигане на нулево производство на отпадъци. Чрез насърчаване на вътрешните промени в работните практики, проектът се стреми да доведе и до значителна промяна във външните действия на сектора на изпълнителските изкуства, допринасяйки за глобалните усилия за борба с изменението на климата.

Консорциумът на проекта обединява организации, които са сред пионерите в своите страни по отношение на насърчаването и прилагането на зелени политики в културния и творческия сектор и понастоящем са поели водещата роля на застъпници за екологосъобразни и устойчиви творчески продукции.

RE-IMAGINE се изпълнява от Green Art Incubator (Сърбия), Lokomotiva (Северна Македония), Pro Progressione (Унгария) и Arte Urbana Collectif (България).

НОВИНИ

Покана за участие в резидентската програма RE-IMAGINE

 

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в резидентската програма RE-IMAGINE Green – уникална възможност да участвате в трансформиращи проекти, насочени към спешните предизвикателства, породени от изменението на климата. Проектът RE-IMAGINE Green Art Practices on the Margin е иновативна регионална инициатива, която се фокусира върху зелената трансформация на сектора на изпълнителските изкуства, особено в региона на Балканите и Централна Европа, където зеленият преход е все още в начален етап.

 

Фокус на резиденцията:

Участниците в резиденцията ще имат възможност да разработят проекти, съобразени с целите на проекта RE-IMAGINE. Насърчаваме организациите да измислят и проучат нови начини за включване на екологично устойчиви практики в изпълнителските изкуства и да ги приложат в отворената покана като проектни предложения, които ще бъдат разработени по време на резиденциите.

 

Структура на резидентската програма:

Програмата за резиденции ще се проведе за период от една година. Тя се състои от четири петдневни резиденции във всяка страна партньор по проекта RE-IMAGINE.

 

  • Резиденция #1: Климатична грамотност – април 2024 г., България
  • Резиденция #2: Устойчива пред-продукция – юли 2024 г., Унгария
  • Резиденция #3: Зелен артистичен подход и продукция – октомври 2024 г., Северна Македония
  • Резиденция #4: Устойчиво разпространение и популяризиране – януари 2025 г., Сърбия

 

Официалният език на резидентската програма е английски.

Избраните организации трябва да номинират двама представители – тандеми (продуцент и артист), които да могат да участват във всяка от тези резиденции. Предвижда се резидентската програма да обхване 12 организации – по 3 от всяка страна партньор по проекта. Всички разходи по резиденцията (транспорт, настаняване и храна) ще бъдат покрити от консорциума на проекта. След приключване на резидентската програма ще бъде организирано пич-инг събитие, на което ще бъдат представени проектите, разработени по време на програмата. По време на събитието експертно жури ще избере един проект, чието по-нататъшно разработване и изпълнение ще бъде съфинансирано в размер на 5 000 €.

 

Кой може да кандидатства:

Идеите за проекти в процес на развитие могат да бъдат  изпратени за кандидатстване от организации, колективи или неформални групи от независимата сцена на изпълнителските изкуства, които трябва да номинират двама представители – резидентни тандеми (продуцент и артист). Трябва да кандидатстват всички, които имат страст към устойчивостта на околната среда и са ангажирани с постигането на положителна промяна в сектора на изпълнителските изкуства!

 

Географски фокус:

Проектът RE-IMAGINE е насочен конкретно към предизвикателствата, пред които са изправени творческите организации в Сърбия, Северна Македония, Унгария и България, което е пример за периферност както в геополитически план, така и в сектора на сценичните изкуства. Този уникален контекст прави зелената трансформация в тези региони сложна и предизвикателна, а резиденцията има за цел да укрепи капацитета на организациите в тези райони.

 

Как да кандидатствате:

Заинтересованите участници се приканват да изпратят проектно предложение за разглеждане. Понастоящем проектното предложение трябва да е в ранен етап на развитие – концептуално ниво, и да се реализира през 2025 г.

Избраните проекти ще се възползват от подкрепата на резидентската програма RE-IMAGINE Green, като предоставят модел за възприемане на екологично устойчиви работни процедури в сектора на сценичните изкуства.

Присъединете се към нас, за да оформите бъдещето на сценичните изкуства и да допринесете за едно по-устойчиво и екологично съзнателно общество.

За да подадете кандидатурата си, следвайте линка.

 

Критерии за подбор:

  • Яснота и съгласуваност на идеята за проекта
  • Иновативност по отношение на художественото изразяване и производствения модел
  • Демонстрирани високи художествени постижения в предишни творби или проекти
  • Степента, в която проектът предава ценностите, свързани със спецификата на периферията, приобщаването и разнообразието (проекти, които включват маргинални групи в творческия процес, занимават се със специфично, експериментално художествено изразяване и тематизират социално чувствителни въпроси (включително въпроса за глобалното затопляне)
  • Принос на проекта към по-широката артистична общност или обществото
  • Желание и готовност да се ангажират с графика и продължителността на резидентската програма

 

График на процеса на подбор:

Краен срок за кандидатстване: 10 февруари 2024 г.

Преглед на кандидатурите: 10 февруари – 17 февруари 2024 г.

Интервюта с кандидатите, включени в краткия списък: 19 февруари – 25 февруари 2024 г.

Окончателен подбор и уведомяване на избраните кандидати: 29 февруари 2024 г.

 

За заинтересуваните ще бъде организирана онлайн информационната сесия на 25 януари 2024 г. Връзката за сесията ще бъде достъпна в каналите на партньорските организации в социалните медии. В случай на допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нас на re-imagine@arteurbanacollectif.com.

 

Очакваме с нетърпение вашите иновативни предложения! Ще се радваме да си сътрудничим в този вълнуващ процес на творческа трансформация и позитивно въздействие върху околната среда!