cined_1

“CinEd – Европейско кинообразование за деца и младежи” е европейска програма за сътрудничество, посветена на образованието в и чрез изкуството на киното. Основната цел е да спомогне максимален брой подрастващи в цяла Европа на възраст между 6 и 19 години да получат достъп и шанс да опознаят богатството и разнообразието на европейското кино, развивайки способността си да гледат и слушат, да сравняват и създават връзки между образите.

CinEd цели да предостави пълноценен достъп до избрана колекция от филми, възможност на младите хора да се докоснат до културното и лингвистичното разнообразие, както и техники, с които да развива тяхното критично мислене и разбиране за киноезик.

Мисията на CinEd е да търси и да разширява мрежата си с нови бенефициенти, връзки и партньорства от различни държави, при това всяка година, за да подобрява и надгражда колекцията от европейски филми, достъпни посредством дигитални и мултиезична платформа. Всичко това подобрява цялостно достъпа до качествено кино, включително каналите за достигане на все по-голям брой подрастващи, както и превръща CinEd в незаменим дългосрочен партньор за всеки преподавател, желаещ да предложи нещо ефективно и различно на учениците си.

CinEd е предвиден за широк спектър от участници: учители на всички нива и по всички предмети, културни медиатори, професионалисти в областта на киното и аудиовизуалния сектор, които имат желание да работят за изграждането на европейската култура и да развият своя проект по кинообразование в класната стая и извън нея.

В момента в консорциума на CinEd участват 16 партньори и асоциирани партньори от 12 държави:

 • Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema (Португалия, главен координатор на проекта)
 • Сдружение “Арте Урбана Колектив” (България)
 • Cultural Association Contrasens (Румъния)
 • DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum e.V (Германия)
 • Associació A Bao A Qu (Испания)
 • Os Filhos de Lumière – Associação Cultural (Португалия)
 • GET Cooperativa sociale (Италия)
 • Asociace českých filmových klubů – AČFK (Чешка Ррепублика)
 • Udruga Bacaci Sjenki – Shadow Casters (Хърватия)
 • MOG Technologies SA (Португалия)
 • IhmeFilmi (Финландия)
 • Tainiothiki Tis Ellados (Гърция)
 • DEUTSCHE FILMAKADEMIE (Германия)
 • Association Meno Avilys (Литва)
 • Sakarya University – Communication Dept. (Турция)
 • CINEMA ARTA (Румъния)

CinEd предлага:​

 • Безплатна дигитална платформа за организиране на прожекции
 • Колекция от избрани европейски филми, подходящи за млада аудитория от 6 до 19 години
 • Материали за учители с насоки за организация на прожекции, анализи на филми, предложения за педагогическа работа
 • Интерактивни материали за ученици
 • Обучения за учители
 • Практически ателиета и други дейности с деца и млади хора
 • Учебни планове, възможности за киноклубове в рамките на занимания по интереси и др.

Повече информация на официалния сайт на CinEd.

Платформата CinEd е съфинансирана от програма “Творческа Европа/МЕДИА” на Европейския съюз. В България, проектът се осъществява с подкрепата на програма “Култура” на Столична община, Национален фонд “Култура”, Френски институт в България, както и многобройни регионални и национални партньори.

През 2023 г. проектът се съфнансира от Програма “Култура” на Столична община.

Галерия