“Жени в медиите“ (WOMED)

Проектът подкрепя жените в творческите професии, особено жените сценаристи, режисьори и продуценти в телевизионната и филмовата индустрия. Той позволява да се изследват ситуациите, с които се сблъскват жените в тези области. Основната цел на проекта е да се създаде дигитална образователна платформа за развитие на професионални знания и тяхното практическо прилагане на лидерски позиции в съответните сфери. Проектът цели да достигне до повече от 2,000 жени от цяла Европа и да ги подкрепя дългосрочно в тяхното професионално развитие и в предприемаческите им инициативи в аудиовизуалния сектор.

В първата фаза, чрез провеждане на изследване, проектът се стреми да очертае реалните нужди на жените в тези професии, достъпа до информация, възможностите за обучения или друга институционална подкрепа. Анализът на проведеното изследване можете да намерите по-долу. Освен това, бе създаден наръчникът за добри практики, включващ важна информация за правата на жените в аудиовизуалната индустрия, както и вдъхновяващи разговори, примери, референции. Онлайн версия на наръчника можете да намерите по-долу.

Информацията от първата фаза на проекта е обобщена в материали, достъпни онлайн, които са разработени с цел жените да имат достъп до разнообразието на този творчески сектор и познанията, които са им необходими за различните полета на работа. Онлайн платформата, която бе създадена в рамките на проекта, цели също така подкрепа и интервенция с цел по-добро включване в този сектор, тъй като жените имат значително по-малко присъствие в него от мъжете. Съдържанието на платформата активно подкрепя и популяризира образователни програми за жени.

 

WOMED Facebook страница

WOMED уебсайт и WOMED платформа

 

Проектът се проведе в периода 09.2019 – 09.2021 и бе финансиран от програма Еразъм + / Erasmus+KA204.

Ресурси

Анализ на изследване (английски език)
pdf | 7 MB
Изтегли
Наръчник за добри практики (английски език)
pdf | 6 MB
Изтегли