“Жени в медиите“ (WOMED)

Проектът подкрепя жените в творческите професии, особено жените сценаристи, режисьори и продуценти в телевизионната и филмовата индустрия. Той позволява да се изследват ситуациите, с които се сблъскват жените в тези области. Основната цел на проекта е да се създаде онлайн образователна платформа за развитие на професионални знания и тяхното практическо прилагане на лидерски позиции в съответните сфери. Проектът цели да достигне до повече от 2,000 жени от цяла Европа и да ги подкрепя дългосрочно в тяхното професионално развитие и в предприемаческите им инициативи в аудиовизуалния сектор.

В първата фаза проектът очертава реалните нужди на жените в тези професии, достъпа до информация, възможностите за тренинг и друга институционална подкрепа.

Информацията от първата фаза ще бъде обобщена в тренинг материали онлайн, които ще се изработят с цел жените да обхванат разнообразието на този творчески сектор и познанията, които са им необходими за различните полета на работа.

Проектът също ще създаде онлайн платформа за подкрепа и интервенция с цел по-добро включване в този сектор, тъй като жените имат значително по-малко присъствие в него от мъжете. Съдържанието на платформата активно ще подкрепя и популяризира образователната програма за жени.

 

WOMED Facebook страница

WOMED уебсайт и WOMED платформа

 

Ресурси

WOMED newsletter #1 BG
pdf | 162 KB
Изтегли
WOMED newsletter #2 BG
pdf | 148 KB
Изтегли