CD_2

 

Проектът “Кино за развитие на социални и емоционални умения” на АРТЕ УРБАНА КОЛЕКТИВ се финансира от Тръст за социални постижения и започна работа дейностите си през Ноември 2019г.

Ранно изучаване на български език и пълно социално и емоционално развитие на малките деца са сред задължителните условия за равен старт в живота на всяко дете. Да развият езика си рано означава да могат да изразяват мислите си, чувствата си и преживяванията си чрез думи и образи; тези умения помагат на децата да общуват със света около тях и да научават различни детайли от собствената им култура. Дейностите свързани с емоции и кино са мощен инструмент за развитие у децата на умения и отношение към заобикалящия ги свят, които ще им помогнат да са по-успешни в бъдеще.

Развитието на социо-емоционални умения чрез работилници с кино за ученици в начални училища ще обхване умението на децата да разпознават емоциите си, да ги изразяват и да ги владеят, да усещат емоциите на другите, и да градят позитивни отношения с тях. Тези дейности са ключови за подобряването на когнитивните умения на децата, като например, да взимат решения, да са постоянни в постигането на цели, да разбират значението на правилата и нормите, да търсят подкрепа или да работят в сътрудничество. И киното е точно това – сътрудничество и солидарност, впрегнати към обща цел. Един от най-големите проблеми, който този проект адресира е липсата цялостно на мотивация за учене – не само в училище, но и извън училище, както и в живота като цяло.

Проектът ще включва деца от първи до четвърти клас от средното училище „Неофит Рилски“ в с. Дерманци. Прожекции на европейски филми от платформата CinEd, дискусии, работилници за анимационни и игрални филми, подготовка и заснемане на къси филми, финални презентации, направени от самите ученици в края на годината, са част от предвидените активности по проекта. Включно е и посещение на учениците с техните родители в София на седмото издание на фестивала „Срещи на младото европейско кино“.

Предвидено е също издаването на книжка с добри практики в кино образованието за подрастващи.

Проектът също така ще финансира закупуването на необходимото оборудване за заснемането на късометражните игрални филми, което ще позволи на училищата след това да продължат с филмовото образование на място, където достъпът до култура и изкуства е изключително ограничен. За повече информация и новости, можете да следите нашата facebook страница.​​

Ресурси

Книга за идеи и добри практики
pdf | 3 MB
Изтегли

Партньори

logo-auc-black_11logo-tsa-en_1