cined_1

CinEd е европейска програма за сътрудничество, посветена на образованието. Основната цел е да спомогне максимален брой подрастващи в цяла Европа на възраст между 6 и 19 години да получат достъп и шанс да опознаят европейското кино.

CinEd цели да предостави пълноценен достъп до богатството на европейското кино, възможност на младите хора да се докоснат до културното и лингвистичното разнообразие, както и техники, с които да развива тяхното критично мислене и разбиране за киноезик.

Мисията на CinEd е да търси и да разширява мрежата си с нови бенефициенти, връзки и партньорства от различни държави, при това всяка година, за да подобрява и надгражда колекцията от европейски филми, достъпни посредством дигитални и мултиезична платформа. Всичко това подобрява цялостно достъпа до качествено кино, включително каналите за достигане на все по-голям брой подрастващи, както и превръща CinEd в незаменим дългосрочен партньор за всеки преподавател, желаещ да предложи нещо ефективно и различно на учениците си.

В момента в консорциума на CinEd участват 15 партньори и асоциирани партньори от 11 държави:

 • Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema (Португалия, лидер на проекта)
 • CINEMA ARTA (Румъния)
 • Asociace českých filmových klubů – AČFK (Чешка Ррепублика)
 • Cinémathèque française (Франция)
 • IhmeFilmi (Финландия)
 • Association Meno Avilys (Литва)
 • GET Cooperativa sociale (Италия)
 • Арте Урбана Колектив (България)
 • Os Filhos de Lumière – Associação Cultural (Португалия)
 • Associació A Bao A Qu (Испания)
 • Contrasens Cultural Association (Румъния)
 • MOG Technologies SA (Португалия)
 • DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum e.V (Германия)
 • Udruga Bacaci Sjenki – Shadow Casters (Хърватия)
 • DEUTSCHE FILMAKADEMIE (Германия)

 

CinEd предлага:​

 • Дигитална платформа за организиране на прожекции
 • Колекция от избрани европейски филми, подходящи за млада аудитория
 • Материали за учители с насоки за организация на прожекции, анализи на филми, предложения за педагогическа работа
 • Интерактивни материали за ученици
 • Обучения за учители
 • Дейности с млади хора
 • Учебни планове, възможности за киноклубове в рамките на занимания по интереси и др.

Повече информация на официалния сайт на CinEd.

Платформата CinEd е съфинансирана от програма “Творческа Европа/МЕДИА” на Европейския съюз. В България, проектът се осъществява с подкрепата на програма “Култура” на Столична община, Национален фонд “Култура”, Френски институт в България, както и многобройни регионални и национални партньори.

Проектът се финансира по Програма “Култура” на Столична община.