Киното, сто години младост - CCAJ

Програмата „Киното, сто години младост“ е създадена през 1995 г., тя насърчава групи от млади хора на възраст между 6 и 18 години по целия свят да участват в уникално кинематографично изживяване, съчетаващо запознаване със същността на киното – с ясен, но предизвикателен подход към създаването на филми, включвайки съсредоточена работа върху различен въпрос или тема от вселената на киното, избиран всяка година. Първоначално замислена и продуцирана от Френската национална филмотека, от 2021г. програмата се реализира от Сдружение “Киното, сто години младост!”, с международна мрежа от партньори, които координират проекта в отделните държави или региони (15 държави от цял свят).

Проектът се провежда през цялата учебна година. Ателиетата се организират в самото училище, като се ръководят съвместно от учител или преподавателски екип и режисьор.

Оригиналността на проекта се крие в дефиницията на рамката за подход към конкретен „киновъпрос“ и формулирането на „правила на играта“ (инструкциите) за осмисляне на този „въпрос“. Независимо от възрастта или държавата, в която се намират, всички ученици работят по един и същ въпрос, търсейки неговия смисъл и послания, което води до откриване на сложния свят на киното.

Обръщайки специално внимание на един детайл от кинематографичната вселена, фокусирайки се върху взаимодействието на елементи на киното, участниците в ателиетата разширяват своята кинокултура. След анализ на предварително подбрани клипове по дадения киновъпрос, учениците изпълняват индивидуални и групови упражнения. Едва когато всички са се справили с тези кинопредизвикателства, цялата група започва да работи към своя общ късометражен филм, следвайки „правилата на играта“ (сюжетните и кинематографични) насоки, очертани предварително от програмата в началото на учебната година.

Филмите, реализирани по време на ателиетата, биват показани в Париж през юни, когато в продължение на три дни деца и младежи от цял свят показват своето творчество, придружени от учители и ментори.

Киновъпросите през годината: Мястото на актьора в мизансцена, Светлината в киното, Връзката между фигура и фон, Гледната точка, План-епизод, Интервалът, Климат и много други.

Сдружение “Арте Урбана Колектив” е координатор за България на тази инициатива и част от мрежата на CCAJ от 2016г.

2020/2021

През тази година България е представена от ученици в ОбУ „Неофит Рилски“, с. Дерманци.
Тема: Времето в киното

Времето е основната „суровина“ на Седмото изкуство още от първия филм в историята на киното „Пристигането на влак на гара Ла Сиота“ на братя Люмиер.

Тази тема е своеобразно продължение на рефлексията, проведена върху “Усещането в киното”. Често пъти именно чрез усещането на настоящето се появяват минали и бъдещи времена.
Вместо за филми, чиято тема е времето, през тази година става дума за времето във всички филми, за напрежението между разказване и гледане, както и за нашето възприемане на времето като зрители.

Филмът на учениците може да бъде видян тук.

2019/2020

През тази година България е представена от ученици в ОбУ „Неофит Рилски“, с. Дерманци.
Тема: Усещанията в киното

Португалският писател Фернанду Песоа пише: “В живота, единствената реалност са усещанията. В изкуствата, единствената реалност са възприятията за усещания. Изкуството, като цяло, е хармонично разгръщане на възприятието, което имаме за усещанията, с други думи усещанията ни трябва да бъдат изразени по такъв начин в един обект, че да се превърне в чувство за останалите.“

“Усещането е продукт от присъствието на нашето тяло в този свят. Ние възприемаме света в зависимост от начина, по който интерпретираме нашите усещания.” Ален Бергала

Поради пандемията от COVID-19, през тази учебна година не успяхме да реализираме късоемтражен филм с учениците.

Упражненията, които заснеха, можете да видите тук.

2018/2019

Ученици от 98мо ОУ “Св. Кирил и Методий”, гр. София участваха в ателие, част от програмата през 2018/2019 година
Тема: Ситуацията

Дадена ситуация позволява вникване в герои, мизансцен и мястото на зрителя в киното. Преминавайки през различни ситуации – желани или насилствено наложени, тайни или непознати – героите се променят, преминават през различни състояния и понякога вземат неочаквани решения в сложни моменти.

Зрителят следва героят от ситуация в ситуация през целия филм, но се идентифицира в различна степен с него, в зависимост от субективното му възприятие, от проблематиката на ситуациите, или от монтажния подход на твореца.

Ален Бергала

Късометражният филм на учениците, работили на тема “Ситуацията”, може да бъде гледан тук: филм

​​2017/2018

Десет ученици от началното училище „Неофит Рилски“ в Дерманци участвха в програмата през тази година
Тема: Места и истории

Още от самия си генезис, киното най-основно е съвкупност от места, които ни показва и истории, които ни разказва.
Тази година беше посветена на изследване на границите на тези места, където историите се пишат: да се анализират фините детайли, които отличават едно място от околното пространство; да се види какво се случва всъщност там; да се научи пътят до едно място, така, че да може да бъде извървян отново… Святи и забранени места, места с памет и история, невероятно красиви места, всякакви алтернативни пространства ще бъдат разглеждани, чрез прецизно избрани откъси от филми и периоди, обхващащи цялата история на киното.

Късометражният филм може да бъде гледан тук:  филм

2016/2017

През първата година България беше представена от Национална гимназия по полиграфия и фотография, София.
Тема: Принципи на играта

Тази тема винаги е била актуална в киното, като се тръгне от зашеметяващите комедии, през мюзикълите и се стигне до анимационните филми. Работата в този уъркшоп ще позволи на участниците да се сблъскат с няколко различни артистични полета, към които ще трябва да развият подход, за да постигнат целите си. Ще се разглежда не само киното само по себе си, но и изобщо сценичните изкуства, особено танц и цирково изкуство. Специално внимание ще се обърне също на нямата комедия и музиката.

Късометражният филм може да бъде гледан тук: филм

Текстове от официалния уебсайт на CCAJ са използвани в тази публикация.