За събитието

“Art is not a mirror held up to society, but a hammer with which to shape it”

Добре дошли на сайта на Лятната международна академия по драматургично писане „Дом за непослушни”!

Тази година лятната академия ще се състои в село Габровци, София и Велико Търново  от 23 юли до 5 август.​ Ако за пръв път узнаваш за нас, от следващите редове ще научиш кои сме ние, какво правим и къде можем да те отведем. Следвай ни!

“Дом за непослушни” е международен обучителен форум по драматургично писане, свързващ различни жанрове посредством единна документална рамка. В продължение на две седмици вече утвърдени и начинаещи автори на драматургични текстове и сценарии за филми ще участват в лекции и ателиета под ръководството на известни европейски и балкански преподаватели и артисти. В програмата са включени четири лекции, които ще въведат в писането на драматургични текстове за театър, кино, танц и пърформанс-инсталации и три уъркшопа от по пет дни всеки – за писане на сценарии на късометражни филми, за театрални пиеси и за аудиопиеси и аудиоинсталации.

База на академията тази година ще е сградата на бившето професионално-възпитателно училище интернат в с. Габровци, която сдружение ДУПИНИ превръща в резидентен арт център. Тук в близкото минало са били изпращани да учат, работят и живеят малолетни с противообществени прояви, с цел да бъдат “превъзпитани” за да могат да се реинтегрират в нормите на обществото. Тази бивша „поправителна институция”, която е белязана от множество истории, съдби и следи от миналото  е отправната точка и същевременно тематична рамка на академията “Дом за непослушни”.

Практическата работа, която ще се води в ателиетата ще бъде вдъхновена от документалните материали, които се намират в това училище-интернат, както и от многобройните ленд арт произведения на изкуството, които могат да се видят в района. Целта е участниците да усетят и да разберат как един и същ материал се интерпретира в писането за различни сценични и аудиовизуални изкуства.

Академията ще бъде международна – български и чуждестранни участници ще работят заедно, като всички лекции и ателиета ще бъдат на английски език (предвидни са преводачи при нужда).

Водещата цел на проекта е да създаде творческа среда, в която различни гледни точки за драматургичното писане за съвременни изкуства да се пресекат. Той ще осигури и практически опит в лабораторна среда, който ще обогати опита на участниците и ще спомогне тяхното развитие.  Ще бъдат представени нови практики и форми в сферата на театъра, киното, танца, аудиотеатъра и аудио пърформанса. Особено внимание ще бъде обърнато и на нови работещи модели в етапите на пред-продукция и проучване.

Лятната академия за драматургично писане е организирана в партньорство с Гьоте-Институт България и с Френския Институт в България и с финансовата подкрепа на Френско-германския културен фонд.

Повече информация тук