Изменението на климата представлява дългосрочно и огромно предизвикателство за съвременното общество. Тъй като нуждата от смекчаване на последиците и адаптиране става все по-належаща, ролята на културата и изкуството в стимулирането на цялостна обществена трансформация не може да бъде отлагана. Проектът RE-IMAGINE има за цел да предефинира социалната роля на организациите за изпълнителски изкуства като двигатели на екологичната промяна. Проектът RE-IMAGINE има за цел да изгради капацитет в организациите и професионалистите в областта на изпълнителските изкуства, за да се постигнат цели като намаляване на емисиите на CO2 и постигане на нулево производство на отпадъци. Чрез насърчаване на вътрешните промени в работните практики, проектът се стреми да доведе и до значителна промяна във външните действия на сектора на изпълнителските изкуства, допринасяйки за глобалните усилия за борба с изменението на климата.

Консорциумът на проекта обединява организации, които са сред пионерите в своите страни по отношение на насърчаването и прилагането на зелени политики в културния и творческия сектор и понастоящем са поели водещата роля на застъпници за екологосъобразни и устойчиви творчески продукции.

RE-IMAGINE се изпълнява от Green Art Incubator (Сърбия), Lokomotiva (Северна Македония), Pro Progressione (Унгария) и Arte Urbana Collectif (България).

НОВИНИ

RE-IMAGINE Open House

 

На вниманието на организациите от изпълнителските изкуства и тези, занимаващи се с екология, зеления преход и борбата с климатичните промени! Каним ви на отворена среща с участниците и организаторите на RE-IMAGINE Green Residency, европейски проект за въвеждане на устойчиви практики в изпълнителските изкуства.

 

На срещата ще научите за съвременните тенденции свързани с озеленяването на изпълнителските изкуства. Ще се запознаете и с над 25 артисти от България, Северна Македония, Сърбия и Унгария, което е чудесна възможност за нетуъркинг и бъдещи професионални сътрудничества.

 

Срещата ще се състои на 10.04.2024 от 14:00 до 17:00 в Топлоцентрала, София. Регистрации за участие може да направите до 05.04.2024.

Партньори